El vídeo del Papa, desembre 2018. Al servei de la transmissió de la fe

 

Desembre 2018. El Vídeo del Papa: Aprenem a escoltar. Escoltem com els altres parlen, viuen, i comuniquem l’Evangeli de tal manera que puguin acollir en el seu cor. Així, segur que ens entendran. Un cop més, es tracta només de seguir l’exemple de Jesucrist, el mestre a la comunicació de la fe.

“Si un vol compartir la seva fe amb la paraula, ha d’escoltar molt.

Imitem l’estil de Jesús que s’adaptava a les persones que tenia davant Ell per acostar-los l’amor de Déu.

Resem perquè les persones dedicades al servei de la transmissió de la fe trobin un llenguatge adaptat al present, en diàleg amb la cultura, en diàleg amb el cor de les persones i sobretot escoltant molt. ”

Si vols veure més vídeo sobre les intencions del Papa els trobaràs a http://www.elvideodelpapa.org

 

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers:

%d bloggers like this: