L’Esperit fa jove l’Església

PLA PASTORAL DIOCESÀ

 

Benvolguts germans i germanes de les parròquies de santa Maria del Mar i sant Ramon Nonat de Salou:

El nostre arquebisbe Joan vol emprendre la redacció del nou Pla Pastoral de l’Arxidiòcesi de Tarragona, i ho vol fer amb la participació del major nombre de fidels. Per això, a partir de la seva Exhortació Pastoral “L’Esperit fa jove l’Església”, s’estan preparant uns qüestionaris, les respostes dels quals serviran per, posteriorment, redactar el Pla Pastoral.

Us enviem un resum de la Introducció i del Primer Punt: “Creure que l’Església que evangelitza és tot el Poble de Déu”, això com un Qüestionari adaptat.

Moltes vegades hem parlat de la necessitat del desenvolupament de la “Comunitat Cristiana”, el que suposa la participació dels cristians. Aquesta és una oportunitat perquè participem en les decisions que marcaran els propers anys de la nostra Església de Tarragona.

Us demanem, per tant, que llegiu aquest resum de l’Exhortació i respongueu l’enquesta, i les properes que s’aniran afegint. Si algú estès interessat en llegir l’Exhortació Pastoral complerta, digueu-ho i us la faríem arribar.

Una salutació cordial. I que Déu us beneeixi.
Els vostres mossens

 

 

Introdució a l’exhortació pastoral “L’Esperit fa jove l’església”

Joan Planellas i Barnosell Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat Exhortació pastora L’ESPERIT FA JOVE L’ESGLÉSIA  Dotze actituds pastorals per a l’Església que peregrina a Tarragona, a vint-i-cinc anys del Concili Provincial Tarraconense de 1995. Tarragona, març de 2020   Introducció  «L’Esperit rejoveneix l’Església amb la força de l’Evangeli». El meu anhel més joiós, és …

1. Creure que l’Església que evangelitza és tot el Poble de Déu

«A l’interior de l’Església local, i a l’entorn del bisbe, que és el testimoni de la fe apostòlica, són subjectes de l’evangelització els preveres i els diaques i totes aquelles persones que proclamen la bona notícia del Crist mitjançant la paraula i el testimoniatge d’amor fratern. Tot batejat s’ha de sentir cridat a aquesta proclamació» …

2. Creure en una Església que «surt» a l’encontre dels altres i fa atractiva la fe

El Concili Tarraconense manifesta el «caràcter secular i plural de la societat catalana» i ensenya: Sentim el goig d’anunciar l’Evangeli del Regne de Déu, i el vivim en la nostra societat concreta, marcada per la secularització i pel pluralisme [… que] impliquen una sèrie de conseqüències. Entre les positives s’hi compten l’absència de pressió religiosa …

3. Cercar el “diàleg” constructiu amb els altres, fent servir paraules que expliquin el que vivim

“L’evangelització no és un mer procés mecànic de donar i rebre: l’evangelització brolla allà on s’estableix l’encontre entre persones, amb una relació positiva i amb una comunicació interpersonal. ‘Quan hi ha caritat i amor’ s’obre la porta a la bona notícia que ve de Déu”. … Evangelitzar és descobrir en el cor de cada dona …

4. Proposar la fe en positiu, respectant els temps i l’hora de Déu

Afirma el Concili Tarraconense: “Volem que el nostre llenguatge […] sigui senzill, clar, adaptat i entenedor” (vegeu Lc 24,32) (CPT 1). El Concili demana als pastors de parròquies, de comunitats i de moviments, i a tots els qui estan en missió […], que en totes les circumstàncies en què entrin en contacte amb els practicants …