Consell Pastoral de la UPA Mare de Déu de la Pineda

El dissabte passat 23 de març. ens vàrem trobar tot el matí al Santuari de la Mare de Déu de la Pineda, el consell pastoral provisional  de la UPA que porta el nom del santuari.

Mitjanant la dinàmica sinodal de la conversa en l’esperit amb grups de cadascun dels sectors pastorals, es poder arribar a elegir el responsable de cada un dels tres sectors, que foren el David de Vila-seca  pel sector de catequesi i evangelització, la Neus pel de litúrgia i pietat popular, i la Lourdes pel d’acció social.

Donem gràcies a Déu per l’ambient de la trobada i per l’elecció dels responsables que formaran part de l’equip rector.