Testimoniar l’Evangeli a Àsia. El video del Papa, novembre 2017

 

Aquest mes el Papa ens demana que resem per l’Àsia un continent enorme en què conviuen diverses religions i en el qual els cristians són una minoria. Escoltem el seu testimoni i aprenguem de la seva obertura als altres.

“El que més m’impressiona d’Àsia és la varietat de les seves poblacions, hereves d’antigues cultures, religions i tradicions.

En aquest continent on l’Església és una minoria, el desafiament és apassionant. Hem de promoure el diàleg entre religions i cultures.

El diàleg és una part essencial de la missió de l’Església a Àsia.

Demanem pels cristians d’Àsia, perquè afavoreixin el diàleg, la pau i la comprensió mútua, especialment amb aquells que pertanyen a altres religions. ”

Si vols veure més vídeos sobre les intencions del Papa els trobaràs a http://www.elvideodelpapa.org

%d bloggers like this: