Tag: El video del Papa

Per les minories religioses. El video del Papa, gener 2018

  A vegades pensem que ser cristià és difícil. Però hi ha llocs on ho és molt més que en altres, com a Àsia. Aquí el cristianisme és una minoria i, com altres minories religioses, pateix sovint persecucions. Demanem perquè totes les religions, també les minoritàries, trobin la llibertat que de vegades avui no tenen …

Continua llegint

Testimoniar l’Evangeli a Àsia. El video del Papa, novembre 2017

  Aquest mes el Papa ens demana que resem per l’Àsia un continent enorme en què conviuen diverses religions i en el qual els cristians són una minoria. Escoltem el seu testimoni i aprenguem de la seva obertura als altres. “El que més m’impressiona d’Àsia és la varietat de les seves poblacions, hereves d’antigues cultures, …

Continua llegint

Drets dels treballadors i desempleats. El vídeo del Papa, octubre de 2017

  Aquest mes el Papa Francesc ens demana que preguem pels drets dels treballadors i aturats. El treball és un dels drets fonamentals de la persona. Lluitem perquè tots tinguem accés a ell en unes condicions dignes. “Hem de recordar sempre la dignitat i els drets dels treballadors, denunciar les situacions en què es violen …

Continua llegint