Projecte de restauració i rehabilitació del conjunt de la parròquia de Santa Maria del Mar

L’estat de deteriorament d’algunes parts de l’església i altres espais de la parròquia han fet necessària una intervenció per tal de no agravar més la situació. A més d’aquestes actuacions es procedirà a una remodelació i millorament de l’espai dedicat a la caquesi dels infants, com també la creació de nous espais d’encontre i compartir entre els diferents membres de la comunitat parroquial, tan pels que resideixen tot l’any com d’aquells que en formen part durant els temps estivals i de vacances.

Les actuacions es realitzaran en quatre àmbits: en l’interior de l’Esgésia, en l’espai dedicat a la catequesi, en el despatx parroquial i en el pati d’acollida.

En l’interior de l’església es procedirà a un tractament global de les humitats que surten del subsòl per la proximitat al mar. Es procedirà a la substitució del paviment actual, prèviament s’hauran tractat els murs, les columnes i el terra. Aquestes actuacions també afectaran al baptisteri.

El deambulatori es modificarà, traslladant la capella del Santíssim on hi ha ara la sagristia, i adequant-lo pel despatx parroquial i una petita sala d’espera i acollida.

S’adequarà en l’actual vivenda de la rectoria per als nous locals per la catequesi, ampliant-se amb un planta superior.

En l’actual pati tancat es remodelarà a l’estil de ser un pati d’acollida amb una sala gran d’estar i per compartir prèvia a l’entrada a l’església.

A través d’aquest apartat del web us anirem informant sobre l’estat de desenvolupament del les obres de restauració i rehabilitació.

%d bloggers like this: