Per les minories religioses. El video del Papa, gener 2018

 

A vegades pensem que ser cristià és difícil. Però hi ha llocs on ho és molt més que en altres, com a Àsia. Aquí el cristianisme és una minoria i, com altres minories religioses, pateix sovint persecucions. Demanem perquè totes les religions, també les minoritàries, trobin la llibertat que de vegades avui no tenen en el continent asiàtic.

“En el variat món cultural d’Àsia l’Església afronta molts reptes i la seva tasca resulta encara més difícil pel fet que constitueix una minoria.

Aquests reptes són compartits amb altres tradicions religioses minoritàries a les quals ens uneix un desig de saviesa, veritat i santedat.

Quan pensem en el patiment dels que són perseguits per la seva religió, anem espontàniament més enllà de les distincions de ritu o de confessió: ens posem del costat dels homes i dones que lluiten per no renunciar a la seva identitat religiosa.

Demanem per tots ells perquè, en els països asiàtics, els cristians, com també les altres minories religioses, puguin viure la seva fe amb tota llibertat. ”

Si vols veure més vídeos sobre les intencions del Papa els trobaràs a http://www.elvideodelpapa.org

%d bloggers like this: