Diumenge de Rams / C / 2016

La Paraula de Déu

No condemnis, compren, disculpa i perdona

Diumenge 5è de Quaresma

Qua5C

Per a pensar una mica…

  1. Perquè creus que el cor de l’home està lligat a la pedra per una corda?
  2. Com està el cor de la dóna pecadora?
  3. Per què Jesús li aguanta el cor dolgut de la dona? Què deu voler dir?
  4. On creus que porta Jesús el carro amb les pedres que tots van deixar a terra? Fixa’t amb el signe que hi ha en el carro? Què interpretes?
  5. Què atura els homes de tirar les pedres a la dona? Què en concret d’ells?

Diumenge V de Quaresma / C / 2016

La Paraula de Déu