L’Església catòlica a Catalunya

Les 10 diòcesis amb seu a Catalunya han presentat el fulletó L’Església catòlica, que vol mostrar de forma gràfica i sintètica el treball realitzat per l’Església a Catalunya durant un any.

L’any 2007 l’Església es va comprometre a presentar cada any una memòria justificativa de les quantitats rebudes de l’Estat, així com el destí de les mateixes. Aquesta informació s´ha anat proporcionant en els darrers anys a nivell de tot Espanya. La prestigiosa auditora internacional PwC, a requeriment de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), ha realitzat en els darrers cinc anys un informe d’Assegurament raonable sobre aquesta memòria amb la conclusió que la memòria ha estat confeccionada de forma adequada i fiable en tots els seus aspectes significatius, d’acord amb el manual d’elaboració de la Memòria Anual d’Activitats de la CEE. A partir d’aquestes dades, les 10 diòcesis amb seu a Catalunya, fruit de la seva voluntat de transparència amb la societat, han volgut confeccionar i donar a conèixer la Memòria Anual d’activitats de totes les diòcesis catalanes.

Llegir l’article complet al web de la  Conferència Episcopal Tarraconense.

Descarregar el full informatiu.

%d bloggers like this: