Ja es pot caminar bé dins de l’església

Una vegada col·locats els aïllaments antihumitats en la nau central de l’església i les preparacions per fer l’encofrat de ciment, mitjançant la tècnica del bombeig s’ha encofrat tota la superfície amb formigó.

La mateixa actuació s’ha fet en la base de fonaments del que serà el nou aulari per la catequesi i per a reunions de tot tipus. Prèvia a aquesta actuació, ja que es tracta de nova construcció, s’han instal·lat les conduccions de desaigües dels sanitaris i aire condicionat i el tubs de conducció de l’electricitat, xarxa de dades i telefonia.

Els treballs també s’han centrat en el deambulatori intern de l’absis de l’església i en l’espai que serà la nova capella del Santíssim.

Llegir la crónica en castellà.

%d bloggers like this: