Gràcies Jesús per netejar les nostres “crostes” exteriors que ens fan tenir un cor net i pur.

  • Per tenir uns pares i avis, catequistes i professors que ens accepten tal com som. Gràcies Pare!
  • Perquè amb l’ajuda de Déu tot és possible, la nostra ment s’obre i la nostra esperança es fa gran. Gràcies Pare!
  • Per haver tingut la possibilitat de créixer en la fe d’un Déu que estima al necessitat, que s’apiada del feble, que salva el humil. Gràcies Pare!
%d bloggers like this: