Feliços els qui creuran sense haver vist!

Diumenge 2n de Pasqua

Per a pensar una mica…

  1. Quines són les proves de la identitat de Jesús?
  2. Com és la mà de Jesús? Què deu voler signficar?
  3. Quí ressuscite a Jesús?
  4. Quin signe fa Jesús amb la mà que li agafa Déu? Qjuin significat té?
%d bloggers like this: