El vídeo del Papa, octubre 2019. Primavera missionera en l’Església

 

Amb el lema «Batejats i enviats» el papa Francesc ha convocat per aquest octubre el Mes Missioner Extraordinari en el centenari de la carta apostòlica Maximun illud del papa Benet XV, qui va voler donar a tota l’Església un fort impuls al compromís missioner d’anunciar l’Evangeli. Amb aquesta celebració el Sant Pare vol despertar la consciència de la missió ad gentes i reprendre amb un nou impuls la responsabilitat de tots els batejats en proclamar l’Evangeli.

El Sant Pare ha indicat quatre dimensions per a preparar i viure aquest Mes. La primera és la unió personal amb Crist que pot ser afavorida per mitjà de l’Eucaristia, la Paraula de Déu i la pregària personal i comunitària. També cal aprofitar aquest temps per a la formació missionera: formació bíblica, catequètica, espiritual i teològica sobre la missió ad gentes. Una tercera dimensió és el testimoni missioner recordant i actualitzant el testimoni de sants missioners, màrtirs de la missió i confessors de la fe. I, finalment, en quart lloc, la caritat. Un signe de caritat fet ajuda com a recolzament material per a dur endavant l’immens treball d’evangelització i també com ajuda per a la formació cristiana de les Esglésies més necessitades.

El Vídeo del Papa difon cada mes les intencions de pregària del Sant Pare pels desafiaments de la humanitat i de la missió de l’Església.

Si vols veure més vídeos sobres les intencions del Papa els trobaràs a http://www.elvideodelpapa.org

 

%d bloggers like this: