El vídeo del Papa, novembre 2019. Diàleg i reconciliació al Pròxim Orient

Al Pròxim Orient, com a tot el món, cal parlar el llenguatge de la reconciliació, del perdó, del diàleg. Encara que de vegades no resulti fàcil, val la pena fer-ho. Per això el Papa Francesc ens anima a que ens convertim tots en homes i dones de reconciliació.

“A l’Orient Pròxim la convivència i el diàleg entre les tres religions monoteistes es basa en llaços espirituals i històrics.

D’aquestes terres ens va arribar la bona notícia de Jesús, ressuscitat per amor.

Avui, moltes comunitats cristianes, al costat d’altres jueves i musulmanes, treballen aquí per la pau, la reconciliació i el perdó.

Resem perquè en el Pròxim Orient. on els diferents components religiosos comparteixen el mateix espai de vida, neixi un esperit de diàleg, de trobada i de reconciliació. “

El Vídeo del Papa difon cada mes les intencions de pregària del Sant Pare pels desafiaments de la humanitat i de la missió de l’Església.

Si vols veure més vídeos sobres les intencions del Papa els trobaràs a http://www.elvideodelpapa.org

 

%d bloggers like this: