El vídeo del Papa, maig de 2020. Pels diaques

Tenim clara quina és la missió dels diaques a l’Església? Ells aporten al clergat el món de la família i de la seva professió. Hi tenen molt a donar. Són homes amb una vocació familiar de servei a Déu i als seus germans molt clara i necessària per a l’Església. El servei a la litúrgia, a la paraula i als més desfavorits està en l’essència de la seva missió.

“Els diaques no són sacerdots de segona categoria.

Formen part del clergat i viuen la seva vocació en família i amb la família.

Estan dedicats al servei dels pobres que porten en si mateixos el rostre de Crist sofrent.

Són els guardians del sservei a l’Església.

Resem perquè els diaques, fidels a el servei de la paraula i dels pobres, siguin un signe vivificant per a tota l’Església.”

El Vídeo del Papa difon cada mes les intencions de pregària del Sant Pare pels desafiaments de la humanitat i de la missió de l’Església.

Si vols veure més vídeos sobres les intencions del Papa els trobaràs a http://www.elvideodelpapa.org

%d bloggers like this: