El vídeo del Papa, juny 2019. L’estil de vida dels preveres

Apropem-nos a un dels molts rectors que treballen a les nostres comunitats. Què dóna sentit a la seva vida? A qui dediquen el seu servei? Per què es lliuren tant? Jesucrist és el centre de les seves vides, i volen viure segons el seu estil. No és fàcil viure la «simplicitat evangèlica», que entén i practica totes les coses en clau de misericòrdia, propera als més pobres.

“Vull demanar-los que dirigeixin la seva mirada als sacerdots que treballen a les nostres comunitats.

No tots són perfectes, però molts se la juguen fins al final oferint-se amb humilitat i alegria.

Són sacerdots pròxims, disposats a treballar dur per tots.

Donem gràcies pel seu exemple i el seu testimoni. Resem pels sacerdots perquè, amb la sobrietat i la humilitat de les seves vides, es comprometin a una solidaritat activa, sobretot cap als més pobres. ”

Si vols veure més vídeos sobres les intencions del Papa els trobaràs a http://www.elvideodelpapa.org

%d bloggers like this: