El vídeo del Papa, gener 2019. Joves en l’escola de Maria

 

Joves que es mouen, que es llancen a l’aventura de la fe, que segueixen l’exemple de Maria. Milers. Centenars de milers. Milions d’ells es reuneixen aquest mes de gener a Panamà a la Jornada Mundial de la Joventut 2019. Compartim amb ells l’alegria de l’Evangeli.

“Vostès joves tenen a la Mare de Déu un motiu d’alegria i una font d’inspiració. Aprofitin la Jornada Mundial de la Joventut a Panamà per contemplar Crist amb Maria. Cadascun en el seu idioma, resem el Rosari per la pau. I demaneu-li forces per somiar i treballar per la pau. Resem pels joves, especialment els d’Amèrica Llatina, perquè, seguint l’exemple de Maria, responguin a la crida del Senyor per comunicar l’alegria de l’Evangeli al món. ”

El Vídeo del Papa difon cada mes les intencions de pregària del Sant Pare pels desafiaments de la humanitat i de la missió de l’Església.

Si vols veure més vídeo sobre les intencions del Papa els trobaràs a http://www.elvideodelpapa.org

 

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers:

%d bloggers like this: