El vídeo del Papa, febrer de 2020. Escoltar el crits dels migrants

No podem ser còmplices silenciosos del fenomen mafiós que suposa la tracta de persones. I molt menys, protagonistes, encara que sigui indirectes. Davant dels que viuen de la desgràcia d’altres i s’aprofiten de la seva desesperació, treballem per superar les desigualtats que fan possible que una persona pugui fer esclava a una altra.

“Sovint els migrants són víctimes del trànsit i del tràfic de persones.

Entre altres causes, succeeix això per la corrupció dels que estan disposats a fer qualsevol cosa per tal de enriquir-se. Els diners dels seus negocis, són negocis bruts, mafiosos, són diners tacats de sang. No exagero: són diners tacats de sang.

Resem perquè el clam dels germans migrants víctimes del trànsit criminal i del tràfic de persones sigui escoltat i sigui considerat.”

 

El Vídeo del Papa difon cada mes les intencions de pregària del Sant Pare pels desafiaments de la humanitat i de la missió de l’Església.

Si vols veure més vídeos sobres les intencions del Papa els trobaràs a http://www.elvideodelpapa.org

 

%d bloggers like this: