El vídeo del Papa, desembre 2019. El futur dels més joves

Els nens són els primers a patir les guerres, la corrupció, la pobresa, els desequilibris i desastres ambientals. Això fa que els seus drets, des del dret a jugar o estudiar fins al de ser escoltats, hagin de ser especialment protegits.

“Cada nen marginat, cada nen abusat, cada nen abandonat, cada nen sense escola, sense atencions mèdiques, és un crit que s’eleva a Déu.

En cada un d’ells és Crist, que va venir al nostre món com un nen indefens, és Crist qui ens està mirant en cada un d’aquests nens.

Resem perquè tots els països decideixin prendre mesures necessàries per fer que el futur dels nens sigui una prioritat, especialment d’aquells que estan patint. “

El Vídeo del Papa difon cada mes les intencions de pregària del Sant Pare pels desafiaments de la humanitat i de la missió de l’Església.

Si vols veure més vídeos sobres les intencions del Papa els trobaràs a http://www.elvideodelpapa.org

 

%d bloggers like this: