El vídeo del Papa, agost de 2021. L’Església en camí

L’Església és una cosa viva. I com totes les coses vives, va transformant-se. En aquest procés de canvi pot trobar dificultats, però no oblida mai la seva identitat evangelitzadora. La renovació de l’Església, ens diu el Sant Pare, està guiada per l’Esperit Sant i comença “amb una reforma de nosaltres mateixos. Sense idees prefabricades, sense prejudicis ideològics, sense rigideses “. Unim-nos al somni de Francesc d’una Església amb “una opció encara més missionera, que surti a la trobada de l’altre sense proselitisme i que transformi totes les seves estructures per a la evangelització de el món actual.”

Si comparteixes aquest somni, comparteix el missatge del Papa amb tots els que volen avançar pel camí que ell ens mostra.

“La vocació pròpia de l’Església és evangelitzar, que no és fer proselitisme, no. La vocació és evangelitzar, més encara, la identitat de l’Església és evangelitzar.

Només podrem renovar l’Església des del discerniment de la voluntat de Déu en la nostra vida diària. I emprenent una transformació guiats per l’Esperit Sant. La nostra pròpia reforma com a persones, aquesta és la transformació. Deixar que l’Esperit Sant, que és el do de Déu en els nostres cors, ens recordi el que Jesús va ensenyar i ens ajudi a posar-ho en pràctica.

Comencem reformant l’Església amb una reforma de nosaltres mateixos. Sense idees prefabricades, sense prejudicis ideològics, sense rigideses sinó avançant a partir d’una experiència espiritual, una experiència de pregària, una experiència de caritat, una experiència de servei.

Somio amb una opció encara més missionera, que surti a la trobada de l’altre sense proselitisme i que transformi totes les seves estructures per a la evangelització de el món actual.

Recordem que l’Església sempre té dificultats, sempre té crisi, perquè està viva. Les coses vives entren en crisi. Només els morts no entren en crisi.

Resem per l’Església, perquè rebi de l’Esperit Sant la gràcia i la força per reformar-se a la llum de l’Evangeli. “

Si vols veure més vídeos sobres les intencions del Papa els trobaràs a http://www.elvideodelpapa.org

%d bloggers like this: