El vídeo del Papa, agost de 2020. El món del mar

La nostra societat depèn, probablement més del que molts de nosaltres imaginem, de la dura feina de la gent de la mar i de les seves famílies que han d’enfrontar no només als perills de la naturalesa -temspestes, huracans, …- sinó també a les amenaces, com la pirateria. El Papa Francesc resumeix molt clarament la importància de la tasca de mariners i pescadors: “Sense la gent de mar, l’economia es detindria”.

“La vida d’el mariner, del pescador i la de les seves famílies és molt dura. De vegades està marcada pel treball forçat o per ser abandonats en ports llunyans.

A més la competència de la pesca industrial i la contaminació, fan la seva feina encara més complicat. Sense la gent de mar moltes parts de món patirien fam.

Resem per totes les persones que treballen i viuen de la mar, entre ells els mariners, els pescadors i les seves famílies “.

El Vídeo del Papa difon cada mes les intencions de pregària del Sant Pare pels desafiaments de la humanitat i de la missió de l’Església.

Si vols veure més vídeos sobres les intencions del Papa els trobaràs a http://www.elvideodelpapa.org

%d bloggers like this: