El vídeo del Papa, agost 2019. Les famílies, un laboratori d’humanizació

En les famílies s’aprenen les coses que ens acompanyaran tota la vida. En elles es formen els nostres valors. I, sobretot, són el lloc on primer vam descobrir l’amor a través dels nostres pares i els nostres germans, reflex de l’amor de Déu. Estimar i ser estimats ens humanitza, ens ajuda a reconèixer l’amor de Déu. Jesús ens ha revelat aquest camí. Visquem aquest amor a les nostres famílies unint-nos en l’oració.

“Quin món volem deixar per al futur? Deixem un món amb famílies.

Cuidem les famílies perquè són veritables escoles del matí, són espais de llibertat, són centres d’humanitat.

I reservem un lloc destacat en elles per a la pregària, personal i comunitària.

Resem perquè les famílies, gràcies a una vida d’oració i a una vida d’amor, es tornin cada vegada més “laboratoris d’humanització”.

Si vols veure més vídeos sobres les intencions del Papa els trobaràs a http://www.elvideodelpapa.org

 

%d bloggers like this: