El vídeo del Papa, agost 2018. La família, un tresor.

Cap família és perfecta. L’amor és exigent, encara que no hi hagi alegria més gran. Hi ha moltes maneres d’apropar-a l’ideal de família cristiana (veure “L’alegria de l’amor” 32-57). Però totes tenen en comú el respecte per l’altre i l’amor durador, valors que les converteixen en un tresor a protegir.

“En parlar de les famílies, moltes vegades em ve al cap la imatge d’un tresor.

El ritme de vida actual, l’estrès, la pressió de treball i també, la poca atenció de les institucions, poden posar-les en perill.

Per això necessiten l’ajuda dels organismes públics i les empreses.

No n’hi ha prou parlar de la seva importància: cal promoure mesures concretes i desenvolupar el seu paper en la societat amb una bona política familiar.

Demanem a Déu perquè les grans opcions econòmiques i polítiques protegeixin la família com el tresor de la humanitat. “

Si vols veure més vídeo sobre les intencions del Papa els trobaràs a http://www.elvideodelpapa.org

%d bloggers like this: