El vídeo del Papa, abril de 2020. Alliberament de les addiccions

El problema de les anomenades “noves addiccions” té solució, però hem de trobar el camí, ens cal la paraula profètica, ens cal inventiva humana, necessitem fer moltes coses. És hora de recuperar-nos de les addiccions que ens sedueixen.

Jesús va dir: “On està el teu tresor, allí està el teu cor” (Mt 6,21). Si un sol s’adhereix a les coses terrenals, es converteix abans o després en esclau d’elles. En canvi, si el cor s’adhereix al que no passa, ens trobem a nosaltres mateixos i serem lliures. És hora de fixar la mirada en el que roman.

En temps de grans preocupacions per la pandèmia mundial, Francesc no oblida les problemàtiques d’altres persones sofrents i demana resar per elles:

“Resem perquè totes les persones sota la influència de les addiccions puguin estar ben ajudades i acompanyades.”

 

El Vídeo del Papa difon cada mes les intencions de pregària del Sant Pare pels desafiaments de la humanitat i de la missió de l’Església.

Si vols veure més vídeos sobres les intencions del Papa els trobaràs a http://www.elvideodelpapa.org

%d bloggers like this: