Celebració del Jubileu i enviament de catequistes

A la tarda del diumenge dia 30 d’octubre els catequistes de l’arquebisbat de Tarragona van ser convocats pel Sr. Arquebisbe per celebrar el Jubileu de l’Any de la Misericòrdia i el va enviar de Catequistes. En la trobada van participar un nombrós grup de catequistes de diferents parròquies de la diòcesi, en el qual i com sempre, una bona representació de les nostres parròquies de Santa Maria del Mar i Sant Ramon Nonat.jubileu_cate_16_1

A les 18 hores es van concentrar a la capella del Col·legi dels Germans de La Salle, de Reus. A l’interior de la capella es va iniciar la trobada amb unes paraules de salutació del rector dels Germans de la Salle i el seu agraïment per la visita. Mn. Xavier Morell delegat diocesà de catequesi també va donar la benvinguda a tots i va agrair al Sr. Rector seva acollida. Seguidament Monsenyor Jaume Pujol, Arquebisbe de la diòcesi, va donar la benvinguda i va felicitar tots i va cedir la paraula a Mn. Josep Mateu, missioner de la misericòrdia, que va fer unes breus reflexions sobre cinc punts que ell considera importants a l’hora de realitzar una tasca catequètica i missionera.
1. El catequista ha de mostrar el rostre autèntic de Déu, per a això és necessària una vida de PREGÀRIA.
2. El catequista ha de viure de FE, per a ser autèntics testimonis de Déu, com elegits seus.
3. El catequista ha de donar testimoni i anunciar Jesús amb ALEGRIA, amb l’alegria que surt del cor, no som profetes de calamitats, si no profetes d’esperança.
4. El catequista anuncia Jesús obertament i en la VERITAT, les 24 hores del dia, sent un signe i referència de l’església enmig del món.
5. El catequista, ha de tenir un cor OBERT, disposats a ajudar a no ser obstacle i confiant en el Senyor que és el que realment dóna els fruits.jubileu_cate_16_3
Amb el rés de vespres, va acabar la primera part de la trobada i es va iniciar el pelegrinatge de tots els presents cap a la Porta Santa del Santuari de la Misericòrdia, amb gran recolliment i entonant salms i pregàries de lloança fins arribar davant de la porta del Santuari, on amb devoció i entusiasme, i presidits pel Sr. Arquebisbe, mentre es creuava la Porta Santa, es recitaven les oracions de petició i acció de gràcies a Déu Pare Fill i Esperit Sant.

301016_4A l’interior del Santuari, es va procedir a la solemne celebració de l’Eucaristia, on l’alegria i el goig es feien patent en tots els assistents. En la seva homilia el Sr. Arquebisbe va reforçar les idees exposades per Mn. Josep Mateu, agraint a tots i totes catequistes seva tasca i dedicació, animant-los a seguir en aquesta missió tan misericordiosa com la de donar a conèixer Jesús. A la Comunió el Cant del Magnificat va ressonar amb força i entusiasme en un temple ple de llum i vida. Finalment es va procedir a la cerimònia del va enviar dels i de les catequistes, senzilla formula on es responia a cada petició, sí, ens esforçarem amb l’ajuda de Déu. Amb la benedicció del Sr. Arquebisbe i el cant final dels Goigs de la Mare de Misericòrdia, que ressonaven amb força en el temple, es finalitzava la jornada.

jubileu_cate_16_2

%d bloggers like this: