Category: Pastoral de la Salut

Pasqua del Malalt 2016

Missatge dels bisbes de la Comissió Episcopal de Pastoral en motiu de la Pasqua del Malalt 2016.