Càritas Interparroquial i la col·laboració amb les MPA

Des de l’any 2015, Càritas Interparroquial de Salou col·labora amb el programa MPA (mesures penals alternatives) del Departament de Justícia de la Generalitat, consistent en complir penes realitzant tasques de caire social per a benefici de la comunitat.

La seva tasca està en funció del perfil de la persona penada. A vegades ajuden al manteniment de les instal·lacions, locals, jardineria, etc. però bàsicament ens ajuden en la recollida daliments de supermercats, hotels, etc. i del seu repartiment a les famílies. També donen suport en la gestió de les donacions del mobiliari i estris de la llar sobretot donacions dels particulars i dels hotels de la zona. Ajuden també en la supervisió dels mercadets de roba i estris que fem tots els dissabtes.

Durant aquest anys han passat 98 persones complint 142 mesures. L’experiència és valorada com a molt positiva per ambdues parts i amb ganes de seguir col·laborant en el futur.

En la revista L’Alternartiva publicada pel Departament de Justícia, en el seu número V hi recull una extensa i interessant entrevista que la podeu llegir clicant en aquest enllaç.

Una vegada manifestem que estem orgullosos de tot el treball de dimensió i integració social que es fa des de Càritas Interparroquial de Salou .